Kjøpsvilkår og betingelser

Foretaksinformasjon:

Foretaksnummer:  NO org.nr. 971 178 671 
Foretaksnavn og juridisk navn: Mitra AS 
Besøksadresse: Sjøgata 39, Finnsnes
Postadresse: Sjøgata 39, N-9300 Finnsnes 
Telefonnummer: 47 77 85 05 36

 

Salgsbetingelser generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter (varer) fra www.mitras.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene på www.mitras.no er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter: www.mitras.no Mitra AS, Sjøgata 39, 9300 Finnsnes, telefon: 47 77 85 05 36, telefaks: 47 77 85 05 32, og blir i det følgende benevnt vi eller oss. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføre handel:

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde og gjennomføre en handel hos oss, har vi lagt stor vekt på å gjøre bestillingsprosedyrene så enkle og forståelige som mulig.

Gjennomføring av kjøp fra våre nettsider:

Produkter som kan bestilles via nettsiden har et bestillingsskjema knyttet til produktinformasjonen. Enkelte produkter og tjenester kan ikke bestilles via nettsiden, og krever kontakt vi mail/telefon, før bestilling kan iverksettes.

Bestillings- og avtaleprosess:

Din bestilling er bindende når bestillingen er mottatt i vårt mail-system. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt på nettsiden:

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår nettside, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser og levering:

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. og inkluderer merverdiavgift og alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder og utlandet selges uten tillegg av merverdiavgift, men med ekstra fraktkostnader. Kunder som tilhører disse områdene må ta kontakt med Mitra AS for beregning av frakt før kjøpet foretas.

Prisene er oppgitt i norske kroner NOK.

Alle priser er inkludert merverdiavgift, frakt og andre betalingskostnader dersom ikke annet er oppgitt.

Fri frakt gjelder kun fastlands-Norge. Det blir lagt til ekstra fraktkostnader når det gjelder leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder og utlandet.

Prisendringer påvirker ikke sendte bestillinger.

Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endring i prisgrunnlaget. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon.

Leveringstid:

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes medgått tid til plukking, pakking før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Mitra AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Mitra AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling:

Kjøpesummen gjøres opp ved at det sendes faktura til oppgitt mailadresse når bestillingen er mottatt. Vær oppmerksom på at dersom du har bestilt varene som privatperson må faktura betales før varene blir sendt.

Levering og forsinkelse:

Levering av produkt(ene) skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produkt(ene) inntil det overtas av deg, det vil si når du har fått det i din besittelse.

Dersom leveringen av produkt(ene) blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produkt(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene:

Alle produkter blir kontrollert for feil og mangler før de blir pakket og sendt til deg som kunde. Etter at du har mottatt produkt(ene), bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produkt(ene) ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon, tilbakeholdsrett, retting og omlevering – Forbrukerkjøpsloven av 01.07.2002 §27, §28, §29.

Garanti:

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for produkter etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett:

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer(produkter) og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

I ordrebekreftelsen som du mottar på e-post ligger en lenke til Angrerettskjemaet. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg (jfr.Angrerettloven). Du har risikoen for transporten tilbake til oss, og det oppfordres til å benytte en sendeform som gir mulighet for pakkesporing, samt erstatning dersom produktet skulle bli skadet eller tapt under sending. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg eventuelt andre gebyrer. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Bytting:

Du har full bytterett på alle produkter kjøpt gjennom www.mitras.no. Ønsker du en annen farge, eller var størrelsen feil? Gi oss beskjed om hva du ønsker å bytte til (legges ved returforsendelsen) så sørger vi for at du får riktig vare tilbake. Kunden dekker selv fraktkostnader forbundet med retur. www.mitras.no sender nye varer kostnadsfritt. Et eventuelt restbeløp (ved bytte til en rimeligere vare) eller dersom du ønsker pengene tilbake, blir overført til kontonummeret på det kortet som ble benyttet ved handelen.

Returadresse:

Mitra AS
Sjøgata 39, 9300 Finnsnes

Personopplysninger:

Våre kunder er opptatt av at Mitra as håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere produkt(ene) til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts-håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Kortnummer oppbevares ikke av Mitra AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Mitra AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Mitra AS ved direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Kundens plikter:

Den som er registrert som kunde hos Mitra AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Mitra AS leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Mitra AS side.

Ekstraordinære forhold:

Mitra AS er kun ansvarlig for tap for produkt(ene), dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Mitra AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Mitra AS kontroll, og som Mitra AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Mitra AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Mitra AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp.

Endring i vilkårene:

Mitra AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur:

Er Mitra AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mitra AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg:

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Senja tingrett som verneting.

Forbehold:

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Copyright:

Alt innhold på nettsidene www.mitras.no er Mitra AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Mitra AS.